Hem

 

Välkommen till NSTs hemsida. NST en nordisk förening för slöjdlärare som startades 1969. Vi kommer från Danmark, Finland, Färöarna, Island, Norge och Sverige. Varje år träffas vi i något av länderna och håller årsmöte, gärna i samband med någon konferens eller kurs. Genom vårt Nordiska kontaktnät kan vi även hjälpa lärare i Norden att komma kontakt med kollegor i grannländerna för studiebesök och andra former av erfarenhetsutbyte. Vårt gemensamma språk är skandinaviska.

Vi turas om att vara ordförandeland och Sverige har just lämnat över till Danmark för perioden 2016-2018.

På den här sidan samlar vi information om medlemsländerna och alla delegater.

NST – Nordisk Sløjd- og Tekstillærerforbund vil arbejde for at:

  • øge forståelsen mellem de nordiske landes tekstil- og sløjdlærere og for de specielle forhold som råder i de nordiske lande.
  • bidrage til forståelsen for hinandens tænke- og udtryksmåde indenfor de respektive områder.
  • fremme forsøgsvirksomhed og forskning på de respektive områder og forsøge at få en samordning mellem de nordiske lande i aktuelle forskningsprojekter.
  • bidrage til at bevare og videreføre den højtstående nordiske  kultur indenfor NST`s område og tradition til kommende generationer.
  • varetage de værdier som undervisning i NST’s område kan tilføre / give det enkelte menneske og som gennem vore fag kan bidrage til elevernes personlighedsudvikling.

till-hemsidan

WP_20151003_079

IMG_0522liten

????????????????????

Färöarna_bild
IMG_4673
DSC_0251

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s